Expert in bedrijfstrainingen

Opleidingsmakelaar is erop gericht uw werknemers competenter, performanter en veelzijdiger te maken en hen efficiënter te leren werken. Hoe u dit kan bereiken? Met competentiemanagement en de daarbij behorende opleidingen.

Opleidingsmakelaar

U kent de verzekeringsmakelaar die samen met u uw risicoprofiel bekijkt, uw behoeften analyseert en u de beste oplossingen bij de juiste maatschappijen adviseert. Zo gaat ook uw opleidingsmakelaar te werk. Via een platform waarop verschillende partners met hun opleidingen aanwezig zijn, gidst opleidingsmakelaar u doorheen het uitgebreide aanbod opleidingen. Via competentiemanagement brengt opleidingsmakelaar in kaart welke competenties vereist zijn om uw bedrijfsdoelstellingen te halen. Als vertrouwenspersoon zorgt hij voor uw gemak en comfort.

Van Z naar A… en van A tot Z

Geef ons uw eindpunt Z, wij vullen het in vanaf A

U geeft ons het gewenste eindpunt (punt Z), namelijk wat u met competentiemanagement wilt bereiken om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Uw opleidingsmakelaar vult vanaf nul (punt A) de weg in om hiertoe te komen. Hij gaat via een analyse na wat uw bedrijfsbehoeften zijn en selecteert voor u de beste opleiding en trainer hiervoor. Voordat de opleiding gegeven wordt, analyseert hij eerst de huidige situatie in uw bedrijf (nulmeting). Na de opleiding doet hij dit opnieuw, en gaat hij na in welke mate de competenties van de werknemers zijn verbeterd en of hun houding is veranderd. Daarnaast kunt u steeds rekenen op een aangepast natraject om het aangeleerde te verankeren.

Ziet u als bedrijfsleider nog ruimte voor verbetering in uw organisatie en wilt u uw werknemers hierin coachen via competentiemanagement? Contacteer uw opleidingsmakelaar. Uit de brede waaier aan hoogkwalitatieve opleidingen selecteert hij de beste oplossing voor u.

Opleidingstraject

Partners

  • DO2-Trainings
  • DLP lawyer
  • Allseccon
  • Unicorn associates
  • Ostec
  • basic profile
  • Jovastco